Carbid Festival 2022

Bij twijfel pakken we de hamer er bij

De tien geboden van het Carbid Festival

We organiseren een feest waar iedereen welkom is, we gaan er ook van uit dat iedereen weet hoe hij of zij zich dient te gedragen om er ook voor te zorgen dat het voor alle anderen een leuk feest is.

Omdat dit wellicht toch soms lastig is hanteren we een aantal richtlijnen.

  1. Gij zult er een prachtig feest van maken voorafgaand aan een geweldig Nieuwjaar.
  2. Gij zult uw behoefte doen in de speciaal daarvoor aangebrachte toilet.
  3. Gij/I-j zult de keet ni't afbrèk'n.
  4. Gij bevindt zich niet zonder toestemming achter de vuurlinie, te herkennen aan het lint. En belangrijker nog; gij bevindt zich niet op het 'carbid-schiet-terrein'.
  5. Gij zult niet met modder gooien. Neem dit letterlijk en figuurlijk.
De tien
In de hemel is geen bier, daarom drinken we het hier
  1. Gij zult in overvloedig het gat in uw hand laten zien.
  2. Gij zult geen enkele vorm van 'gezeur' vertonen.
  3. Gooit uw afval niet van u af, scheid het: brandbaar in de vuurkorf, niet brandbaar in de prullenbak.
  4. Gij zult geen druppel drank weggooien
  5. Gij zijt hier niet op ons risico…

We hopen dat iedereen zo sportief wil zijn zich aan deze eenvoudige regels te houden zodat we nog jaren een gezellig feest voor iedereen kunnen organiseren!